Our Sponsors

Technical Translation
Website TranslationClip Art
 

Word Frequency Lists Translation Services Word Databases
Alphadictionary.com
Top : Languages > Germanic > Swedish

Swedish

Skolverket ordbok
Svenska till engelska.
Engelska till svenska.
Försök rättstava okända ord.

Dictionaries

Specialty Dictionaries

Grammars

Language Resources