Alphadictionary.com

Latvian Tongue-Twisters

  • Šaursliežu dzelzceļš
  • Narrow gauge railroad
  • Šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis.
  • This bundle of sticks is my bundle of sticks.
  • Sāk snigt sniegs.
  • The snow begins to snow.