Alphadictionary.com

Latvian Tongue-Twisters

  • Šaursliežu dzelzceļš

    Narrow gauge railroad
  • Šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis.

    This bundle of sticks is my bundle of sticks.
  • Sāk snigt sniegs.

    The snow begins to snow.