Alphadictionary.com

Lithuanian Tongue-Twisters

  • Aš galvoju kad yra galima.
  • I think this is a possible phrase.
  • (Thank you, David Gaidas)
  • Dieva davė dantys. Dieva duos ir duona.
  • Dieva davė dantys. Dieva duos ir duona.
  • (Thank you, David Gaidas)
  • Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais
  • Six geese with six goslings
  • Geri vyrai geroj girioj gerą girą gerdami gyrė
  • Good guys in good forest drank good kvass while praising it.