Alphadictionary.com

Romanian Tongue-Twisters

 • De gospodarit ma gospodaresc, dar de desgospodarit nu ma pot desgospodari pentru ca desgospodarirea este paguboasa.
 • Setting up house I set up house, but unsetting up house I can't unset up house, because unsetting up house is harmful.
 • (Thank you Denisa Dragusin)
 • Eu pup poala popii, popa pupa poala mea.
 • I kiss the priest's lap and the priest kisses my lap.
 • (Thank you Denisa Dragusin)
 • Capra neagră-n piatră sare, piatra crapă-n patru, crapă capul caprei negre precum piatra crapă-n patru. Piatra crapă capul caprei în patru, cum a crăpat şi capra piatra-n patru.
 • The chamois jumps on the stone, the stone splits in four, may the chamois' head split as the stone splits in four. The stone splits the chamois' head in four, as the chamois had split the stone in four too.
 • Capra calcă piatra. Piatra crapa-n patru. Crăpa-i-ar capul caprei cum a crapat piatra-n patru
 • . The goat walks on the stone. The stone breaks in four. I wish the goat's head would break, as did the stone in four.
 • S-a suit capra pe piatră şi a spart-o-n patru, de s-ar sparge capul caprei ca şi piatra-n patru.
 • The goat climbed upon a stone, so that the stone broke in four pieces; May the goat's head break in four pieces as the stone broke in four.
 • Piatra crapă capra, capra crapă piatra
 • . The stone, breaks the goat, the goat breaks the stone.
 • Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel când s-a întors bucuros de la Bucureşti.
 • Enjoy yourself, as well as Bucuroaia enjoyed the joy of Bucurel when returned joyful form Bucharest.
 • Ciritei de tei pe mirişte de mei.
 • Linden bush on millet stubble.
 • Saşiul stă pe şasiu şi şuşoteşte.
 • Whispering, the cross-eyed is sitting on the chassis.
 • Prin Vulturi vântul viu vuia
 • . In Vulturi the wind strongly howled.
 • Stanca stă-n castan ca Stan.
 • Stanca is sitting in a chestnut tree like Stan.
 • Şase saşi în şase saci.
 • Six Saxons in six sacks.
 • Sase sute saizeci si sase de sasi in sase sute saizeci si sase de saci.
 • Six hundred sixty-six Saxons in six-hundred sixty-six sacks
 • Şapte sape late jos şi-alte şaptezeci şi şapte de sape late-n spate.
 • Seven broad hoes down and other seventy-seven broad hoes on the shoulders.
 • Doisprezece cocostârci pe casa lui Kogălniceanu.
 • Twelve storks on Kogălniceanu's house.
 • Oaia aia e a ei, eu i-o iau.
 • That sheep is hers I take it. A sentence of vowels
 • Un vultur stă pe pisc c-un pix în plisc.
 • An eagle sits on a mountaintop with a pen in its beak.
 • Pe cap un capac, pe capac un ac.
 • On the head a lid, on the lid a needle.
 • E pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi sunt puii prepeliţei pestriţe.
 • The mottled quail is mottled but the little quail chickens are more mottled than the mottled quail.
 • O babă bălană mănâncă o banană babană.
 • A blonde old lady eats a huge banana.
 • Soră Sară, n-ai sărit asară să vezi carnea cum se sară?
 • Sister Sarah, didn't you stopped by last night to see how the meat is being salted?
 • Fata fostului fierar Fanică face fasole
 • The daughter of the former blacksmith Fanica makes beans
 • (Thanks to Mihnea Dinu)