Alphadictionary.com

Swedish Tongue-Twisters

 • Får får får? Får får inte får, får får lamm.

  Do sheep get sheep? Sheep don't get sheep, sheep get lamb.

  (Thank you Maria Olsson)
 • Sex laxar i en laxask

  Six salmons in a salmon-box
 • Packa pappas kappsäck.

  Pack daddy's suitcase.
 • Mamma, packa pappas kappsäck!

  Mom, pack daddy's suitcase!
 • Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju sköna sjuksköterskor.

  Seven seasick seamen were cared for by seven beautiful nurses.
 • Sju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai sköljde sju skjortor i sjön.

  Seven seasick seamen on the ship 'Shanghai' washed seven shirts in the sea.
 • Plocka pepparkorn i en kopparpanna

  To pick peppercorns in a copper pan
 • Västkustskt

  "West Coastish"
 • Flyg, fula fluga, flyg! Och den fula flugan flög.

  "Fly, ugly fly, fly! And the ugly fly flew."
 • Ö, ö, Höö, Höös mö.

  Island, island, Grassy island, Grassy island's bride.
 • Å, å, Råå, Råån ä' då

  River, river, river Rå (a river in Scania), river Rå is there
 • Kvistfritt kvastskaft.

  "Splinterless broomstick". The complex consonant cluster combinations usually makes the speaker end up with something like "squish squash".

Dialectal

 • I åa ä e ö, å i öa ä e å (Dialect of Värmland region)

  (Standard Swedish): I ån finns det en ö, och på ön finns det en å.

  > (English): In the stream there is an island, and on the island there is a stream.