Alphadictionary.com

Tagalog (Pilipino) Tongue-Twisters

 • Tanso sa tasa, tasa sa tanso.
 • Brass cups, cups of brass. (Thank you, Terence Jan P. Alfonso)
 • Pitongput pitong puting pating.
 • Criss cross like a jollibee cross cut. (Thank you, Donnabelle Tirol)
 • Siopao, siomai, suman
 • Steamed buns, pork dumplings, rice cake. (Thank you, Miel Christian V. Monarca)
 • Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.
 • I bought a gut of a lizard in a boutique. (Thank you, Lhedkadil)
 • Ang relo ni Leroy Rolex
 • Leroy's watch is a Rolex. (Thank you, Anne)
 • Minekaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monika.
 • Moniko fixed the machine in the doll of Monika. (Thank you, Vernie)
 • Palakang Kabkab, kumakalabukab; kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.
 • A Kabkab frog, croaking; it was just croaking, now it's croaking again.
 • Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw.
 • Susan locked the cage of the chicks.
 • Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.
 • Seventy-seven white sharks
 • Tepiterio whitened the seven white piled pastries.
 • Criss cross like a jollibee criss cut
 • Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.
 • The dogs are busy sharing and chatting at a dog association in Ascuzena.
 • Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay.
 • Alabit constantly taps his nearby neighbour's shoulder.
 • Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.
 • Yesterday Ken Ken just turned left to go to the swamp near the woods while eating a weird ricecake.
 • Aba, bababa kaba Baba?
 • Aba, bababa kaba Baba?
 • Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.
 • A little later, Aman will court wealthy Maya probably in front of many people.
 • Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.
 • The dogs are busy sharing and talking at a dog association in Ascuzena.
 • Bababa ba? Bababa.
 • Will it descend? It will descend. (As with an elevator.)
 • Palakang Kabkab, kumakalabukab, kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.
 • A Kabkab Frog, croaking, it was just croaking, now it's croaking again.
 • Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.
 • Yesterday, Ken Ken just turned left to go to the swamp near the woods while eating a weird ricecake.

 • If you know other Tagalot (Pilipino) tongue-twisters, please contact us by clicking here.
 • Return to Tongue-Twister homepage by clicking here.
 • Return to the alphaDictionary Laughing Stock page by clicking here.
 • Return to alphaDictonary home page by clicking here.