Alphadictionary.com

Tagalog (Pilipino) Tongue-Twisters

 • NEW! Tanso sa tasa, tasa sa tanso.

  Brass cups, cups of brass. (Thank you, Terence Jan P. Alfonso)
 • Pitongput pitong puting pating.

  Criss cross like a jollibee cross cut. (Thank you, Donnabelle Tirol)
 • Siopao, siomai, suman

  Steamed buns, pork dumplings, rice cake. (Thank you, Miel Christian V. Monarca)
 • Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.

  I bought a gut of a lizard in a boutique. (Thank you, Lhedkadil)
 • Ang relo ni Leroy Rolex

  Leroy's watch is a Rolex. (Thank you, Anne)
 • Minekaniko ni Moniko ang makina ng manika ni Monika.

  Moniko fixed the machine in the doll of Monika. (Thank you, Vernie)
 • Palakang Kabkab, kumakalabukab; kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.

  A Kabkab frog, croaking; it was just croaking, now it's croaking again.
 • Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw.

  Susan locked the cage of the chicks.
 • Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

  seventy-seven white sharks
 • Tepiterio whitened the seven white piled pastries.

  Criss cross like a jollibee criss cut
 • Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.

  The dogs are busy sharing and chatting at a dog association in Ascuzena.
 • Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay.

  Alabit constantly taps his nearby neighbour's shoulder.
 • Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.

  Yesterday Ken Ken just turned left to go to the swamp near the woods while eating a weird ricecake.
 • Aba, bababa kaba Baba?

  Aba, bababa kaba Baba?
 • Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.

  A little later, Aman will court wealthy Maya probably in front of many people.
 • Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.

  The dogs are busy sharing and talking at a dog association in Ascuzena.
 • Bababa ba? Bababa.

  Will it descend? It will descend. (As with an elevator.)
 • Palakang Kabkab, kumakalabukab, kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.

  A Kabkab Frog, croaking, it was just croaking, now it's croaking again.
 • Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.

  Yesterday, Ken Ken just turned left to go to the swamp near the woods while eating a weird ricecake.