Alphadictionary.com

Vietnamese Tongue-Twisters

 • Lặt rau rồi luộc.

  Pick/cut the vegetables and boil them.
 • Buổi trưa ăn bưởi chua.

  Having pomelos for lunch.

  (Thank you, Lê Thị Thanh Nga)
 • Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp long nàng lâng lâng.

  Sticky rice is grown in the home village, so she enjoys the strong growth of the sticky rice. (Thank you, Lê Thị Thanh Nga)