Alphadictionary.com

Voro Tongue-Twisters

  • Hõbõhõdsõlõ hõhvakõsõlõ.
  • To the silver heifer.
  • Süäüüelläi.
  • Midnight animal (human being or ghost who is active at midnight).
  • Kon um tuu lump', kon kunnaq ummaq?
  • Where is the pond where the frogs are?
  • Kakk ikk raah.
  • The owl is crying in the willow.
  • Hähn tsäks' pähnä.
  • The woodpecker is pecking the lime tree.